Нотариус 391 Андриян Балчев

Автобиография

Автобиография

Нотариус Андриян Балчев работи като нотариус в град София от 2000год. Роден е на 30 септември 1964г. в град Добрич.  Възпитаник е на Немската езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. Добрич.  През 1989 година завършва Висшия институт на МВР в гр. София с две специалности – „Охрана на обществения ред и борба с криминалната престъпност“и „Право“ – квалификация „юрист“

След три години борба с престъпността в ж.к. „Люлин“ - София и  гр. Банкя, завършен практико – теоретичен юридически стаж в СГС, и съответните други звена на съдебната власт в гр. София и Софийския нотариат, и след издържан изпит, работи като правен експерт и адвокат в гр. София. От 1995 год. работи в Министерство на земеделието и хранителната промишленост като юрист със специализация в областта на приватизацията.  Специализирал е  кооперативно земеделие в Япония –май – юни 1998год. Пак през 1998 год. започва работа в Министерство на околната среда и водите като правен експерт. Специализацията му е в разработване и въвеждане на екологично законодателство и сближаване с европейското законодателство в съответните области, както и разработване на законодателство насърчаващо приватизационния процес в България –Споразумение за заем на Световната банка за покриване на разходите свързани с отстраняването на причинени екологични щети в миналото. Освен специалност „Право“, притежава и магистърска степен по „Европейско право“ – 2008г. на СУ „Свети Климент Охридски“ и магистърска степен по „Публична администрация“на УНСС гр. София. Ползва немски, английски и руски езици. Член е на Българската Нотариална камара и на Софийската Регионална нотариална колегия, на която от 2013г. му е оказано доверието да бъде избран за неин касиер. Има син и две дъщери.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.