Нотариус 391 Андриян Балчев
Услуги

Услугите, които предлага кантората са удостоверяване и изготвяне на:


1.       ПРЕХВЪРЛЯНЕ / СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


2.       ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


3.       БРАЧНИ ДОГОВОРИ


4.       ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ПС


5.       ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ


6.       ПЪЛНОМОЩНИ


7.       ДЕКЛАРАЦИИ, РАЗПИСКИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ДР.


8.       ЗАВЕЩАНИЯ – НОТАРИАЛНИ И САМОРЪЧНИ


9.       ПРИЕМАНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА


10.     ДОГОВОРИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ


11.     ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ


12.     ДОГОВОР ЗА НАЕМ


13.     УДОСТОВЕРЯВАНЕ  СЪДЪРЖАНИЕ НА  ДОКУМЕНТИ


14.     УДОСТОВЕРЯВАНЕ ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ НА ДОКУМЕНТИ


15.     СЪСТАВЯНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ


16.    НОТАРИУС  АНДРИЯН БАЛЧЕВ ПРЕДОСТАВЯ КАКТО УСТНА, ТАКА И ПИСМЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 

         С  ИЗВЪРШВАНИ    НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.